lørdag 16. mai 2015

Blir filmklubber lagt ned i Norge og er det et problem?

Er du over gjennomsnittet filminteressert så har du sikkert funnet veien til en filmklubb en eller annen gang. Filmklubber har i Norge vært leng en kulturinstitusjon som har tilbudt muligheten for å se filmer du normalt ikke får sett på kino eller fått leid/kjøpt ellers. Men i det siste har det vært krisestemning i Norsk Filmklubbforbund (NFK) fordi hele ordningen ser ut til å bli lagt ned.

Norsk Filmklubbforbund får offentlig støtte gjennom Film & Kino. Film & Kino henter sine penger i stor grad fra en avgift på fysiske videomedier (DVD/Blu Ray). Men som en følge av sviktende DVD-salg vil staten foreslå å fjerne den offentlige støtten til Norsk filmklubbforbund. Du kan lese hele pressmeldingen her på NFK sine hjemmesider her.
Man veit med andre ord ikke hva som kommer til å skje med NFK og alle filmklubbene rundt omkring i landet. Det påvirker filmklubber, barnefilmklubber og kurs og arrangementer som NFK arrangerer. Slik ting ser ut nå, så blir alt lagt ned fordi det ikke får støtte. Støtte som i 2014 bare var på 2.590.000 millioner. Ikke mye penger med andre ord. Her kan du selve se hva NFK beskrive oppgavene de gjør.
  • Assisterer ved oppstart av filmklubber.
  • Importerer og distribuerer film til filmklubber.
  • Informerer om film, filmklubber og filmpolitiske spørsmål
  • Arrangerer kurs og seminarer innenfor film- og medieområdet
  • Støtter arrangementer i filmklubbene
  • Fordeler frifondstøtte til barne- og ungdomsfilmklubber
  • Utvikler og publiserer kursopplegg og studiemateriell
  • Utgir “Z” filmtidsskrift
  • Tar et spesielt ansvar for opprettelse og drift av filmklubber for barn og unge
  • Har opprettet Arthaus stiftelsen for filmkunst for å sikre en bredere import av kvalitetsfilm til kinoer og filmklubber
Såklart har mange som jobber i filmbransjen, filmkritikere og filmforskere blitt ganske opprørt over at NFK mest sannsynligvis blir lagt ned. Filmstedet Montages har skrevet en sak du kan leseher. De skriver blant annet:"De aller fleste av landets filmskapere, filmvitere og kritikere har tatt sine første, søkende steg inn i filmbransjen ved å være en del av filmklubb-bevegelsen. Nettverket som filmklubbene utgjør et uerstattelig inspirasjons- og motivasjonsorgan for norsk filmkultur."

En av Norges mest kjente filmforsker, Gunnar Iversen, har skrevet en ganske personlig vinkling på hvorfor det er viktig for at filmklubbene består som filmkulturelt tilbud. Du kan lese hele teksten her i RushPrint. Iversen påpeker at: "Filmklubbevegelsen er et lærested og et diskusjonsforum om film, gjennom sin kursvirksomhet, og sin publisering av studiehefter og filmtidsskriftet Z.". Men Iversen har også to viktig poeng han på peker i sin tekst, nemlig "Det er viktig å stille kritiske spørsmål. Spiller filmklubbene fremdeles den viktige rollen som de gjorde før? Trenger den alternative filmformidlingen i Norge en fornyelse?". Iversen svar rungende ja på det første spørsmålet selv om akkurat hvorfor filmklubbene er viktig blir noe diffus og slagordpreget. Han skriver at filmklubbene er et alternative på små tettsteder med begrenset filmtlbud og er et sted hvor man kan se aldre og alterantive filmer. Men tar ikke over seg at slikt eksistere gjennom internet allerede og bare kommer til å bli mer av. Det siste spørsmålet om fornyelse svarer Iversen ikke, noe jeg synes er dumt fordi dette er etter min mening det viktigste spørsmålet. Fordi det er ikke noe vits å holde noe i livet på grunn av hva det har oppnådd før, når framtiden har forandret seg og skal filmklubber være relevante, så må de også gjøre dette.
La meg få lov til å være krystallklar. Personlig synes filmklubbene er et flott tilbud som er viktig for å tilby filmopplevelser som man normalt ikke får se. Både gamle som nye. Det er viktig å se anderledes film, skal man utvikle en nasjonal filmkultur som gir bra filmer, gror fram gode kritikere og får fram noen bra filmforskere. Og jeg synes det er noe staten skal støtte, med tanke på hvor latterlig lite penger som trengs for å få dette til å skje og hvor mye kultur man får ut av pengene. Men jeg synes filmklubb systemet slik det er nå trenger en forandring og må ta inn over seg noen fakta at hvordan folk ser film, har tilgang på film og hva man er på jakt etter av opplevelser har forandret seg. I tillegg så synes jeg mye argumentasjonen for å holde NFK slik det er idag er for dårlig når man alt man kan påpeke er at det er viktig og at filmklubber tradisjonelt har vært arenaer hvor filmtalenter har kommet fra i Norge. Ting forandrer seg og det har etterhvert kommet forskjellige folk til filmområdet  i Norge som ikke har vært innom filmklubbene. Talenter finner alltid fram, om filmklubbene forsvinner går ikke alt til helvete (krisemaksimering er ALDRI en godt poeng). Dra fram historie for å argumenter for hvorfor noe er viktig er sjeldent fruktbart fordi TING FORANDRE SEG!   
Idag er det helt andre muligheter til å se mange typer film enn når jeg vokste opp på 1980-tallet. Man kan leie på nett, streame og kjøpe fysiske kopier av gamle filmer, fra andre kulturer og markeder via internet. Internet har forandre muligheten til se anderledes og gammel film. Mulighetene er med andre ord mye større om du er filminteressert  idag og dette har i en vis grad spilt filmklubbene på sidelinjen med sine filmprogrammer og kinosaler. Sist gang jeg var på en filmklubb, som var rundt 2008, så var filmen vi skulle se, en dvd som blei satt via en projektor. Jeg kunne med andre ord sett filmen hos meg selv, i bedre kvalitet. Siden den gangen har jeg kun brukt Cinemateket i Oslo. Mye fordi de viser filmene i celluloid kopier og fordi utvalget er mye bedre (de har kurator også som har høyere nivå enn på lokale filmklubber). 

Jeg er for at filmklubber skal bestå og at staten må bidra med de få kronene de trengs for at NFK skal forsette sin drift MEN jeg vil også at man skal se på NFK og ta inn over seg filmklubbene framstår som mer og mer gammeldagse og siderumpe i dagens digitale filmmarked. Man treffer ikke publikumet som finnes idag. Er man filminteressert idag, framstår tilbudet til filmklubber som smalt (da mener jeg ikke i bra forstand), utdatert (da mener jeg ikke at de har gamle filmer) og lite gjennomtenkte programmer (forskjell fra filmklubb til filmklubb på denne kvaliteten). Skal man nå filminteresserte folk idag, så må man komme seg ut av kinosalen, ut på nett og ta inn over seg at brukervaner er forandret. Man kan ikke holde på som man alltid har gjort fordi "filmlubben har alltid før vært en viktig arena for filminteresserte og nye talenter". Sjansen for at man går glipp av disse "talentene" om man gjør slik man alltid har gjort er stor. På tide å ta følelsen og nostalgien bak låven og de de et nakkeskudd. 

I en perfekt verden vill jeg har foreslått medlemskap i en filmklubb i Norge gav tilgang til et streaming tilbud ala MUBI. En tjeneste hvor man kunne få se et bra utvalg av filmen valgt av kuratorer som har peil. Som tilbød et forum hvor man kunne diskutere filmene med andre medlemmer. Enten så var denne streamingtjenesten et tillegg til å gå på på din lokale filmklubben eller så tok den over helt over det fysiske tilbudet (tipper dette er for sterkt å svelge for filmfolk). Eller isteden for en streamingtjeneste, så var det en mulighet for å leie filmer over NFK nettsider, til sterkt redusert pris. Slik at filmklubben kunne sette opp filmer lokalt og så velge ut noen filmer digitalt som medlemmer kunne se hjemme som passet inn i programmet hver måned. Slik at man selv kunne se flere filmer innen samme sjanger, regissør, tidsperiode, tema osv. Fordi det er slik folk IDAG ser film i større og større grad og det er HER filminteresserte er. På nett, på streaming og i kinosalen. Såklart, jeg antar slike løsninger er et mareritt med tanke på lisenser og rettigheter men når MUBI får det til, så kan det ikke være umulig. Jeg tror man gjør filmklubbene en bjørnetjeneste om man gråter seg til penger for å forsette slik man gjør idag, fordi da blir man tilslutt ill-relevant og da kommer ingen til protestere når man igjen foreslår å legge ned hele dritten om når noen år. En annen kjent filmforsker uttalte på facebook, at dagens filmstudenter ser mye film idag, men at det er for det meste ferskvare og lite spenn. Altså de burde gå mer på filmklubber. Men jeg tenkte da jeg leste dette at grunnen til at disse studentene ikke ser gammel og alternative film er fordi det ikke er tilgjengelig der de SER FILM idag, som ikke er primært i en kinosal.

Så for å oppsummere. Ikke legg ned NFK men ta nå muligheten til å forandre på hele systemet slik at man får relevante tilbud som treffer filminteresserte slik filmmarked og seervaner er idag, ikke slik de var på 1960/70/80 tallet. Få litt ekstra penger til å legge om og for gud skyld, få til noe bra argumenter som ikke bare går på gamle følelser, nostalgi og historikk. 

Hilsen en tidligere filmklubb medlem.          

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar